Aktuelle saker

Revisjon i felt ved SOFT Sertifisering

SOFT Sertifisering (SSE) vil nå få mulighet til å gjennomføre tilsyn av personellsertifikat, og årlig revisjon av bedriftssertifikat ute på plattformene offshore. Dette er en  milepæl for arbeidet med å sikre god nok kvalitet på taubasert arbeid innen  olje og gass.

Les mer >

Spørreundersøkelse om arbeid og helse i selerigg

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil i samarbeid med
SOFT å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tilkomstteknikere med formålet å
undersøke forekomsten av mulige helseplager knyttet til arbeidet. Resultatene
fra undersøkelsen skal fortelle om arbeidet og arbeidsbelastningen til
tilkomstteknikere og alle svar er derfor like viktige.

Les mer >
 

Oppdatering av personalia i CertaSoft

Alt sertifisert personell må oppdatere personalia i CertaSoft:
- Adresse (gateadresse, post nr. og possted)
- Telefonnummer
- Epostadresse

Vi trenger bostedsadresse pga at STAMI (Statens arbeidsmiljøinstututt) skal gjennomføre en ergonomiundersøkelse i forbindelse med arbeid i tau (TT). Denne undersøkelsen blir distribuert pr post. Det er viktig at undersøkelsen er bredt fundamentert i bransjen derfor er det viktig at flest mulig registrerer adressen i CertaSoft slik at vi kan videreformidle adressene til STAMI. STAMI vil plukke ut et utvalg av deltagere til undersøkelsen.

Vi oppfordrer sikringsledere, fagansvarlige og administrativt ansatte til å minne på personellet om viktigheten av å oppdatere personalia i CertaSoft.  

Les mer >
 

Registreing av gamle tt-timer i CertaSoft

Det er gitt en frist til 22. april med å registrere gamle tt-timer i CertaSoft. Etter denne dato er det ikke mulig å registrere gamle timer og kun timer registrert i CertaSoft er gyldige i forbindelse med opptak til kurs. Fagansvarlig i firmaene er ansvarlig for organisering av eventuell registrering av gamle tt-timer.

Les mer >
 

Ny loggbok - CertaSoft

Fom 26. mars skal tt-erfaringstimer kun registreres i CertaSoft. CertaSoft er et resultat av fase 2 av den gamle elektroniske loggboken - med langt bedre funksjonalitet! Vi vil takke alle som har kommet med forbedringsforslag og ønsker for loggboken.
Les mer her

Les mer >

<> Neste >