Aktuelle saker

Opptakskrav til Sikringsleder re-sertifisering

Dette må du huske før påmelding til Sikringsleder re-sertifiserings kurs

 

Les mer >

Redningsøvelse med HARG

Soft Sertifisering er fast sponsor av HARG - Hordalands Alpine Redningstjeneste.

HARG består av en gruppe frivillige klatrere som bistår redningstjenesten ved uthenting av personer som er skadet eller satt seg fast i bratt terreng der tilkomst er svært vanskelig.

Klatrerne bistår også redningstjenesten med sin kjennskap til områder og førstehjelp så langt som mulig.

Vestlandsrevyen var med på siste øvelsen de hadde på Sotra i Sund kommune sammen med Norsk Luftambulanse.

Innslag fra redningsøvelse i Vestlansrevyen 29. september 2015

Les mer >

Vinner av nettbrett!

Gratulerer til Ante Bes Nilsen som har vunnet en Samsung Galaxy Tab!

Nilsen deltok i spørreundersøkelsen vår som blir sendt ut til alle deltakere etter endt kurs og eksaminering, og det trekkes en tilfeldig vinner av et nettbrett for hvert halvår.

Spørreundersøkelsen er et viktig verktøy for oss for å kunne måle kvaliteten på opplæring og eksaminering, og dermed finne ut hvilke områder vi er gode på og hvilke områder vi kan forbedre oss på. Vi oppfordrer derfor alle kursdeltakere til å gi tilbakemelding til oss via spørreundersøkelsen.

Les mer >

Trygg i tau

Norsk Akkreditering har lagt ut en nyhet om akkrediteringen av Soft Sertifisering på hjemmesiden sin. Les nyheten her: Trygg i tau

 

Les mer >
 

Soft Sertifisering akkreditert

SOFT Sertifisering er nettopp blitt akkreditert etter NS-EN ISO 17024 «Generelle krav til organer for sertifisering av personer». 17024 er en av flere akkrediteringsstandarder i den såkalte 17000-familien. Akkreditering brukes inn mot laboratorier, sertifiseringsorganer, inspeksjon o.l.

På Norsk Akkrediterings hjemmesider står det følgende om akkreditering: «Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.» I dette ligger det at myndigheter anerkjenner sertifiseringsordningen vår.

Les mer >