Aktuelle saker

 

Ny funksjonalitet i APP

Det er gjort endel endringer i CertaSoft APP. Vi anbefaler alle å bruke denne i stedet for den gamle versjonen. Man kan fint bruke APP på PC.

 Bilde APP

Les mer >
 

Høyden AS første kursbedrift - Fallsikring

Høyden AS

Høyden AS er første kursbedrift som er godkjent etter Fallsikringsstandarden NS 9610. Høyden sine kurs i fallsikring retter seg spesielt inn mot bygg og eiendomsdrift. 

Les mer >
 

Fallsikring

Vi har ved en rekke tilfeller fått henvendelser på om vi tenker å lage en sertifiseringsordning for Fallsikring. SOFT Sertifisering tilbyr nå sertifisering/godkjenning av kursbedrifter som holder kurs i fallsikring.

Godkjenningen tar utgangspunkt i kravene som er beskrevet i den norske standarden for fallsikring, NS 9610.

Med dette kan bedrifter som leverer kurs i fallsikring få en tredjeparts verifikasjon og bekreftelse på at kursene som tilbys er i henhold til NS 9610.

Ved å ha en godkjenning fra SSE blir det enklere å  dokumentere overfor kunder at kompetansen til instruktørene og innholdet i kursene er av riktig kvalitet og innhold, og i henhold til NS 9610.

Les mer her

Les mer >
 

Fleksibilitet ved resertifisering

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på en endring i standarden som gir mer fleksibilitet når du resertifiserer deg.

Nå får det nye sertifikatet gyldighet fra utløpsdato på ditt nåværende sertifikat.

Med andre ord taper du ikke varighet på ditt nåværende sertifikat om du resertifiserer deg i god tid før sertifikatet utløper.
Dette kan du gjøre fra det er 6 måneder igjen av sertifikatet ditt.

Les mer >