Søknad om forlengelse av varighet på sertifikat

SSE ser at det fortsatt er et behov for dispensasjoner knyttet til pandemien grunnet høyt smittetrykk, men dispensasjonsordningen avvikles i sin helhet 31. mai 2022. (Dersom det ikke skjer dramatiske endringer)

Personer som har utløpsdato på sertifikatet i mars, april eller mai 2022 kan søke om forlengelse av gyldigheten på sertifikatet.

For å få forlengelse av sertifikatet må en av følgende være oppfylt:

  • du er påmeldt kurs, men blir forhindret for å delta grunnet anbefaling om karantene/isolasjon.

eller

  • kurset du er påmeldt blir kansellert grunnet covid

eller

  • dersom det ikke er ledige kursplasser

Påmelding på kurs må kunne dokumenteres.

Søknad sendes på e-post til post@ttsoft.no og må inneholde følgende informasjon:

  • Navn
  • Sertifikatnr
  • Begrunnelse for søknad om forlengelse av sertifikat

Informasjon oppdatert 02.03.2022