NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden – Opplæring og utførelse

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til at personer skader seg alvorlig eller mister livet i forbindelse med arbeid. Hensikten med en standard for fallsikring er å utdype og konkretisere krav i regelverket for å oppnå sikkert arbeid i høyden. Den kan også brukes som oppslagsverk for alle aktører som er omfattet av regelverket knyttet til bruk av personlig verneutstyr (PVU) ved arbeid i høyden.

NS 9610 er den norske nasjonale standarden for Fallsikring og ble publisert i 2020. Standarden eies av Standard Norge og kan kjøpes på standard.no. Den er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 279 Arbeid i høyden. Komiteen har bestått av representanter fra myndigheter, bransjeforeninger, leverandører, utleiere, brukere, opplæringsvirksomheter og sertifiseringsorganer.

Standarden spesifiserer blant annet krav til:

 • Utførelse
 • Opplæring
  • Fallforhindrende og falloppfangende løsninger
  • Redning
  • Instruktører
 • Opplæringsvirksomhet
 • Instruktører

Opplæringen er inndelt i moduler basert på bruksområder:

 • Stillas
 • Mast/antenne/boretårn
 • Arbeid ut mot kant/arbeid på skrå flater
 • Lukkede rom/sjakter/kummer/tanker
 • Personløftere/kurv/klatrestillas/hengestillas
 • Vindkraft
 • Arbeid i trestolpe og -mast
 • Petroleumsvirksomhet
 • Fullstendig opplæring
 • Egenredning
 • Kameratredning
 • Organisert redning
 • Instruktør

 Standarden er sertifiserbar.