Kurs i tilkomstteknikk

For å delta på kurs i tilkomstteknikk (NS 9600) må man først søke om opptak. Dette gjøres ved å kontakte en av de sertifiserte kursbedriftene. Kursbedriften kontrollerer om man tilfredsstiller opptakskravene til det aktuelle kurset og gjennomfører opplæringen. Kursene er basert på både teoretisk og praktisk opplæring, med hovedvekt på det praktiske. Etter siste kursdag, gjennomføres en teoretisk og praktisk eksaminering. (Både den teoretiske og den praktiske eksamen må bestås) Etter eksamineringen, gjennomføres det en dokumentgjennomgang og etterkontroll av at alle krav er tilfredsstilt før sertifikat utstedes. 

Personsertifisering er delt inn i 4 nivå:

  • Nivå 1
  • Nivå 2
  • Nivå 3 (sikringslederaspirant valgfritt)
  • Sikringsleder

Prosessen for å få et sertifikat

 

     

  

 

 

 

Oversikt personsertifisering

 

 

Kursbedrifter