Informasjon om kursene

All opplæring som skal føre til personellsertifisering skal tilfredsstille kravene i 
NS 9600, og kun sertifiserte opplæringsvirksomheter kan tilby kurs. Alle kurs er basert på
læreplaner i henhold til NS 9600, men innhold i kursene kan variere noe. Kursene er basert på både teoretisk og praktisk opplæring, med hovedvekt på det praktiske.
Siste dag av kurset blir det gjennomført teoretisk og praktisk eksaminering. Både den
teoretiske og den praktiske prøven må være bestått for å kunne bli sertifisert.

Kursene er fysisk krevende og god allmenn fysisk form, styrke og koordinasjon er en
forutsetning for å kunne fullføre kurset. Det er krav om at alle kursdeltagere skal ha
gjennomgått helsesjekk hos lege og inneha en helseattest før oppstart av kurset.
Helseattesten skal være gyldig og ikke være eldre enn 2 år. «Offshore helseattest» og
«SSE helseattest» er gyldige helseattester for arbeid i tau. Eventuelt kan andre
helseattester utstedt av lege brukes.