Klasse A Nivå 3 og Sikringsleder

Dette er en oversikt over planlagte eksamineringer (siste dag av kurset). Kontakt kursbedriftene for mer informasjon om kursene, pris og påmelding. Oppstart av kursene varierer fra kurs til kurs grunnet forskjellig varighet og evt. fri i helger/helligdager.

Klasse A Nivå 3 og Sikringsleder
Varighet: 8 dager inkludert eksamensdag

Sikringsleder
Personell som er sertifisert i klasse A nivå 3 kan søke SSE pr. e-post (post@ttsoft.no) om oppstart av assistentperiode. Søknaden kan sendes av personen selv eller en representant fra firmaet personen er ansatt i. Assistentperioden er ikke formelt godkjent før den er registrert i CertaSoft av SSE.

Resertifisering
Dersom du har et sertifikat som du ønsker å re-sertifisere, kan du melde deg på hvilket som helst kurs uavhengig av nivå. 
Varighet: 3 dager inkludert eksamensdag

Opptakskrav