Konvertering fra andre organisajoner

Nivå 2 Konvertering: 

Bransjestandarder det kan konverteres fra: ANETVA, DPMC, FISAT, SPRAT eller IRATA

  • Kandidat fylt 20 år
  • Sertifikat på nivå 2 som ikke er utløpt med mer enn 24 måneder, fra sine respektive organisasjoner.
  • Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år

Merknad CQP 1 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 2

Nivå 3 Konvertering:    

Bransjestandarder det kan konverteres fra: ANETVA, DPMC, FISAT, SPRAT eller IRATA

  • Kandidat fylt 22 år
  • Sertifikat på nivå 3 som ikke er utløpt med mer enn 24 måneder, fra sine respektive organisasjoner.
  • Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år

Merknad CQP 2 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 3