Opptakskrav nivå 2 modell 2

Dette kurset er for personer som ikke har sertifikat på nivå 1 men har annen relevant kompetanse som gjør at man er i stand til å gjennomføre opplæringen. Søknad med tilhørende dokumentasjon sendes til SSE på post@ttsoft.no. Det må oppgis referanseperson/er med kontaktinformasjon og en kan også bli bedt om å fremskaffe bekreftelse fra aktuell arbeidsgiver.

Følgende minimumskrav til søker skal oppfylles før opptak:

  • kandidaten skal ha fylt 20 år;
  • Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år

 I tillegg skal kandidaten dokumentere oppfyllelsen av minimum ett av følgende krav:

  • minimum 600 timer med arbeid der tau er brukt som adkomstvei i henhold til §17-24 i Forskrift om utførelse av arbeid – Tau brukt som adkomstvei. Erfaringen må strekke seg over en periode på minimum 3 år. (Tradisjonell fallsikring regnes ikke som taubasert adkomst, og fritidsklatring gir ikke lengre grunnlag for å få godkjenning) Denne typen erfaring må dokumenteres med en logg som viser oversikt over antall timer arbeidet i tau tilknyttet dato og beskrivelse av hver enkelt jobb. Dokumentasjonen må også være verifisert av en tredje part (f.eks arbeidsgiver) og inneholde kontaktinformasjon til denne.
  • godkjent tindeveileder i UIAGM
  • medlemskap og praksis i en alpin fjellredningsgruppe tilsluttet NARG