Kurskalender

Tilkomstteknikk

Dette er en oversikt over planlagte eksamineringer (siste dag av kurset). Kontakt kursbedriftene for mer informasjon om kursene, pris og påmelding. Oppstart av kursene varierer fra kurs til kurs grunnet forskjellig varighet og evt. fri i helger/helligdager.

Opptakskrav for alle nivå finner du her

Varighet på kurs:

Nivå Antall dager inkl eksamineringsdag
Klasse A nivå 1 5
Klasse a nivå 2 10
Klasse A nivå 3 og Sikringsleder* 8
Klasse B grunnopplæring 5
Klasse B Lagleder 4
Resertifisering alle nivå 3

*Gjelder for personell som tidligere har hatt eller har gyldig Sikringsledersertifikat, men av spesielle årsaker skal gå fullt kurs tilsvarende nivå 3. Nye Sikringsledere skal gjennomføre  assistentperiode.