Upartiskhet

Upartiskhet er vesentlig for SSE for å oppnå ønsket kvalitet på sertifiseringstjenestene. Alle skal behandles objektivt og rettferdig ut fra de krav som er definert i sertifiseringsordningene. Vi har derfor høyt fokus på at alle involverte parter, både personer og bedrifter, skal likebehandles. Forhåndskunnskap, negativ eller positiv, skal ikke påvirke våre vurderinger og beslutninger i noen grad. For å oppnå habil sertifisering vurderer vi kontinuerlig vår habilitet.

Alle personer i SSE har vurdert mulige interessekonflikter. Dette er registrert i våre systemer. Når det er interessekonflikt, eller det kan oppfattes slik, skal andre overta oppgaven. Alle i SSE er bevisste sine roller i sertifiseringsprosessen og skal håndtere denne rollen profesjonelt.

  • SSE skal ikke la seg påvirke av kommersielle eller økonomiske motiv
  • SSE skal ikke la seg presse
  • SSE skal være objektiv og kun forholde seg til fakta når vi vurderer saker
  • Alle ansatte i SSE skal vurdere sin habilitet i hver enkelt sak. Der ansatte er inhabil eller føler ubehag opp mot habilitet, skal den ansatte på eget initiativ be andre i selskapet om å overta oppgaven.
  • Dersom ansatte har egen interesse i sertifiseringen eller at ansatte mener at andre kan oppfatte at det er interessekonflikt, skal den ansatte varsle ledelsen og ledelsen skal iverksette nødvendige tiltak.
  • Ansatte i SSE skal ikke delta i sertifiseringsprosessen dersom vedkommende har hatt en aktiv rolle i sertifiseringsprosessen hos den sertifiserte part siste 2 år.

Upartiskhet skal være en ledestjerne for våre sertifiseringsaktiviteter.


Daglig leder
SOFT Sertifisering AS

20.02.2023