Upartiskhet

Upartiskhet er vesentlig for SSE for å oppnå ønsket kvalitet på sertifiseringstjenestene, og vi har derfor høyt fokus på upartiskhet i alle ledd i sertifiseringsprosessene. Alle ansatte er bevisste sine roller i sertifiseringsprosessen og skal håndtere denne rollen profesjonelt.

Erklæring om upartisk sertifisering

SSE skal være upartisk når vi sertifiserer personell og virksomheter. For å tydeliggjøre hva SSE legger i å være upartisk, er dette oppsummert i følgende punkter:

  • SSE skal ikke la sertifiseringsprosessen bli påvirket av kommersielle eller økonomiske motiv
  • SSE skal ikke la seg presse
  • SSE skal kun forholde seg til fakta/bevis når vi vurderer saker
  • Alle ansatte i SSE skal vurdere sin habilitet i hver enkelt sak. Der ansatte er inhabil eller føler ubehag opp mot habilitet, skal den ansatte på eget initiativ be andre i selskapet om å overta oppgaven.
  • Dersom ansatte har egen interesse i sertifiseringen eller at ansatte mener at andre kan oppfatte at det er interessekonflikt, skal den ansatte varsle ledelsen og ledelsen skal iverksette nødvendige tiltak.
  • Ansatte i SSE skal ikke delta i sertifiseringsprosessen dersom vedkommende har hatt en aktiv rolle i sertifiseringsprosessen som ansatt hos den sertifiserte part siste 2 år.
  • SSE skal ikke gjennomføre interne revisjoner hos selskap som er sertifisert eller er i en sertifiseringsprosess.
  • Ansatt i SSE som har bidratt med konsulenttjenester i en bedrift i forbindelse med sertifisering skal ikke delta i sertifiseringsprosessen i samme bedrift.