Personellsertifisering NS 9600

Personellsertifisering i henhold til NS 9600 er delt inn i to klasser. Klasse A og klasse B.

Klasse A
Klasse A har 4 nivåer:

  1. Klasse A nivå 1
  2. Klasse A nivå 2
  3. Klasse A nivå 3 (sikringslederassistent valgfritt)
  4. Klasse A sikringsleder

Klasse A er beregnet for avanserte konstuksjoner. Et tt-lag i klasse A skal kunne utføre alle former for taumetoder og redning. Laget består av 3 personer for å ha et høyt vernenivå (minimum en sikringsleder og maksimum en nivå 1). Personell som arbeider innen Olje & gass skal være sertifisert i klasse A.


Klasse B
Klasse B har 2 nivåer:

  1. Klasse B grunnopplæring
  2. Klasse B lagleder

Klasse B er beregnet for enkle taumetoder og redning på konstruksjoner uten hindringer. Ett tt-lag i klasse B består av to personer (minimum en lagleder klasse B).