Informasjon om kursene

GJELDENDE FRA 1. OKTOBER 2020

 Oversikt personsertifisering

For å delta på kurs i tilkomstteknikk i henhold til NS 9600, må man først søke om opptak. Dette gjøres ved å kontakte en av de sertifiserte kursbedriftene direkte. Kursbedriften kontrollerer om man tilfredsstiller opptakskravene til det aktuelle kurset og gjennomfører opplæringen. Kursene er basert på både teoretisk og praktisk opplæring, med hovedvekt på det praktiske. Etter siste kursdag, gjennomfører Soft Sertifisering teoretisk og praktisk eksaminering. (Både den teoretiske og den praktiske eksamen må bestås) Etter eksamineringen, gjennomføres det en dokumentgjennomgang og etterkontroll av at alle krav er tilfredsstilt før sertifikat utstedes. 

Personsertifisering er delt inn i 4 nivå:

  • Nivå 1
  • Nivå 2
  • Nivå 3 (sikringslederaspirant valgfritt)
  • Sikringsleder