Eksaminering

Etter endt opplæring skal kandidatene gjennomføre teoretisk og praktisk eksamen. Eksamen varer normalt i 7,5 time og gjennomføres av eksaminator fra SSE. Eksamen vurderes etter karakterene "bestått" og "ikke bestått". Både teoretisk og praktisk eksamen må ha karakteren "bestått" for at kandidaten kan bli sertifisert.

Dersom kandidaten har behov for muntlig teoriprøve må kandidaten informere kursbedriften om dette før eller ved oppstart av kurset.

Ny eksaminering.

Dersom en kandidat stryker på eksamen, kan ny eksaminering gjennomføres tidligst 24 timer etter opprinnelig eksaminering startet, og senest innen 6 måneder etter.