NS 9600 - Arbeid i tau

NS 9600 er den nasjonale standarden for arbeid i tau. NS 9600 er en sertifiseringsstandard som beskriver krav til og sertifisering av personell, utførende virksomheter og opplæringsvirksomheter i de to klassene som er definert i standarden, klasse A og B.

Klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeidslag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avanserte taumetoder og redning av pesonell i forbindelse med dette.

Klasse B er et enkelt system for arbeid i tau med begrenset risiko som kun omfatter opp- og nedstigning samt redning i forbindelse med disse metodene.

NS 9600 skiller seg ut fra alle bransjestandarder for arbeid i tau med at den inkluderer sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester, med krav om årlig revisjon.

Fasade LoddefjordFoto: SSE

NS 9600 består av fire deler:

Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell
Denne delen av standarden definerer krav til personell, sertifiseringsorgan og grunnleggende prinsipper for eksaminering som fører fram til sertifisering av personell på de ulike nivåene i klasse A og B.

Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring
Denne delen av standarden fastsetters opptakskrav og fagplan med krav for opplæring av personell i arbeid i tau. Fagplanen beskriver hva det enkelte kurs skal inneholde.

Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter
Denne delen fastsetter krav til opplæringsvirksomheter som skal gjennomføre kurs i henhold til NS 9600, og til sertifisering av opplæringsvirksomheten.

Del 4: Krav til og sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester
Denne delen beskriver krav til virksomheter som tilbyr tjenester ved hjelp av arbeid i tau som metode, og til sertifisering av virksomhetene.

Standarden ble fastsatt i januar 2010 og er utarbeidet i samarbeid med representanter for myndigheter, oljeselskaper, transportsektoren, brann- og redning, opplæringsvirksomheter, Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) og virksomheter som utfører arbeid ved hjelp av taubaserte metoder.

Standarden eies av Standard Norge og kan kjøpes hos Standard Online